Asiaa turvallisuudesta

Elämyspalvelut tuottaa elämyksellisiä ohjelmia pienellä, mutta sitoutuneella tiimillä vuodesta 1996 lähtien. Motorisoiduilla välineillä kun mennään, on turvallisuus aina lähtökohta – silloinkin, kun mennään vauhdikkaasti. Toiminta pohjautuu turvallisuusasiakirjaan, joka sisältää mm. riskianalyysin ja pelastussuunnitelmat – miten minimoidaan onnettomuusriskit ja jos jotakin sattuu, miten toimitaan ja miten apu pääsee nopeasti perille.

Reitit on koluttu moneen kertaan – niiden kunnossapitoon kiinnitetään säännöllistä huomioita – myös luontoarvoja kunnioittaen. Tavoitteena on, että valikoidut reitit kestävät käyttöä vuodesta toiseen.

Jokainen safari alkaa opastuksella ja turva-asioiden läpikäymisellä; ajonopeudet ja välimatkat, käsimerkit ja hätätilanteessa toimiminen. Ryhmää vetää opas, joka määrittelee suunnan ja vauhdin ja viimeisenä ajava opas huolehtii siitä, että ryhmä pysyy koossa ja kaikki pärjäävät valitulla reitillä sopivassa vauhdissa. Jos ryhmään on sattunut sekä rauhallisemman että vauhdikkaamman ajon kannattajia, voidaan ryhmä jakaa kahtia ja toimia turvallisesti molempien ehdoilla.

Henkilökuntamme on ensiapukoulutettua, mukana on myös aina puhelin ja kartta. Metsäpalovaroituksen aikana makkaranpaisto jää väliin, mutta korvaamme sen muilla eväillä – hygieniapassin kun on suorittanut, ei ole huolta elintarvikepuolenkaan osaamisesta.

Vierailtamme odotamme, että oppaan sana on laki! Ohitteluja emme katso hyvällä, eikä reitiltä saa – oman turvallisuuden tähden – poiketa. Muistutamme myös, että alkoholi ja moottoriajoneuvo eivät sovi yhteen. Vaikka retkillämme on poikkeuksetta hauskaa, eivät mönkijät ja moottorikelkat kuitenkaan ole leluja – jokaisella safariosallistujalla onkin 420€ omavastuuvelvoite itse aiheutettujen vahinkojen varalle.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen vika, se toki on meidän murheemme ja pyrimme hoitamaan uuden pelin alle mahdollisimman pian!

Tervetuloa safareillemme – turvallinen ei ole meidän maailmassamme tylsää!

Asiaa turvallisuudesta